‘Liefde is ‘t Fondament’

Water glijdt fluisterend vanaf een lage drempel in het rechthoekige bassin.

Achter Keizersgracht 334-346 ligt een inpandig hofje ‘Liefde is ‘t Fondament’. Het rechthoekig hofje, 16 m breed en 18 m diep, is omsloten door huisjes met imitatie oudhollandse trapgevels. Er heerst een wonderlijke stilte. In het midden van de hof ligt een langwerpig waterbekken in een parkje. Een waterval glijdt fluisterend vanaf een lage drempel in het bassin en zendt kleine golfjes in kringen over de waterspiegel. Goudvissen schieten tussen de stengels van waterlelies door. In het midden van het bassin liggen twee vierkanten van tegels, die aansluiten op een dwarspad dat het hofje in tweeën deelt.

Claes Reiniersz. stichtte het hofje in 1618 tot steun van alleenstaande katholieke vrouwen. In 1866 werd ‘Liefde is ‘t Fondament’ overgedragen aan de regenten van het R.C. Oude-Armenkantoor. In 1914 is het hofje geheel herbouwd. Het hofje werd jarenlang gebruikt als studentenhuisvesting. Sinds 2000 zijn er vijf Amsterdamse organisaties voor ouderen gevestigd: de stichtingen Ouderen aan de knoppen, Wijzer, Bij de tijd, Gilde-Samenspraak en Centrum Advies & Begeleiding oudere Migranten (Cabo).

Bron

Amsterdamse Grachtentuinen. Waanders Uitgevers, Zwolle. 1997.