Stadhuis

Uit de top van het beeldhouwwerk springt een waterstraal omhoog

Twee fonteinen: een watersculptuur in de binnentuin en een binnenfontein in de voorhal

Watersculptuur:

Plaats: binnentuin stadhuis aan de gedempte Coolsingel 40
Architect stadhuis en tuin: Prof. dr. Hendrik Jorden Evers (1855 - 1929)
Beeldhouwer fontein: Simon Miedema (1860-1934)
Datum: 1920
Materiaal: hardsteen en brons
Afmetingen: hoogte ca 3.50 m,
Aangeboden door: de Maassteden Schiedam, Vlaardingen en Maassluis.

Ter gelegenheid van de officiële ingebruikneming van het stadhuis in 1920 kregen drie kunstwerken een plaats in het binnentuin. Twee beelden en een monumentale fontein in het midden.
De fontein is opgebouwd uit drie delen: in het grote bassin staat een zuil die een schaal draagt waaruit een bronzen kunstwerk oprijst. Het beeldhouwwerk bestaat uit drie lachende putti. Zij symboliseren: handel (met mercuriusstaf en -helm), techniek (met hamer) en landbouw en visserij (met korenaren en visnet).
Uit de top van het beeldhouwwerk springt een waterstraal omhoog. Het water stroomt langs de beeldjes in de schaal en valt verder door vier openingen (buisjes) naar beneden in het bassin.
De twee beelden aan weerszijde van de watersculptuur zijn van beeldhouwer B. Ingen Housz. Mercurius met slang (god van de handel) en Neptunus (god van de zee).

Simon Miedema werd geboren in Harlingen als zoon van kunstschilder Rein Miedema en Jeltje Schaafsma. Het gezin verhuisde naar Rotterdam. Rein Miedema werd leraar aan de Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen in Rotterdam. Hij was opgeleid in dezelfde Academie.

Miedema ontwierp tevens reliëfs in de halfronde nissen aan weerszijde van de hoofdingang van het stadhuis (Fiscus rechts en de Portier links) en de wapens van het Rijk en de provincies in de voorgevel.

Het stadhuis is gebouwd tussen 1914 en 1920. Het gemeentebestuur schreef een besloten prijsvraag uit. Het ontwerp in Beaux-Arts stijl van Professor Evers werd gekozen door de Rotterdamse Gemeenteraad. Het stadhuis is sinds 2000 Rijksmonument.
Aan de buitenkant en binnen het gebouw is een grote hoeveelheid beeldhouwkunst verwerkt, door onder andere T. Dupuis, S. Miedema en A. Odé. Evers gaf in zijn ontwerp aan, waar de beelden geplaatst moesten worden.
Henri Evers ontwierp ook de fontein Wilhelmina-monument en de Caland-fontein.

Binnenfontein

Plaats: in de voorhal van het stadhuis
Materiaal: marmer en tegels uit Delft
Geschonken door buurtvereniging "Het Westen".

Wie via het bordes de voorhal van het stadhuis inloopt, ziet rechts een marmeren wandfontein. Het water valt uit een leeuwenkop in een bekken gevormd door jakobsschelpen en dan over de schelpenrand in een zeshoekig bassin.
Twee ronde mozaïeken, aan weerszijde van de fontein verbeelden de medische stand (twee slangen) en de industrie (een tandwiel).

Bronnen

Het stadhuis, Concerncommunicatie Bestuursdienst Rotterdam
Standbeelden, monumenten en sculpturen, G. W. J. Nieuwhuis - Verveen
Rijksbureau voor Kunsthistorische documentatie.
Ype Koopmans, Muurvast en gebeiteld.
Mirjam Beekman, Beeldengids Nederland.
Rotterdamsch Jaarboekje 1930 p. 161
Het stadhuis van Rotterdam, uitgever Gemeente Rotterdam