Flowforms

Van drie kanten golft water in cadans van kom naar kom

Tuinen: Copijn Groenadviseurs B.V. Utrecht
Flowforms: John Wilkes
Materiaal: brons, ceramiek
Afmetingen: doorsnee kommen van 40 cm tot 160 cm

Tijdens zijn opleiding aan de Royal College of Art, afdeling beeldhouwen te Londen, ontmoette John Wilkes de mathematicus George Adam en de antroposoof Theodoor Schwenk (Das sensible Chaos). De twee wetenschappers hebben grote invloed op zijn werk gehad. Na Londen werkte Wilkes in het institute for Flow Sciences in Herrischried (Duitsland). In het Goetheanum in Zwitserland bestudeerde en restaureerde hij de sculpturen en bouwkundige modellen van Rudolf Steiner. Wilkes besteedde veel tijd aan onderzoek naar verborgen vormen in vallend en stromend water en naar veranderingen en ritmische bewegingen van water. Dat bracht hem op het idee van de flowform. De flowform is een kunstwerk en een methode om water te zuiveren. Door schalen die de vorm hebben van een menselijke nier of hartkamer, stroomt het water ritmisch. Het schommelt van schaal naar schaal en neemt zo meer zuurstof op. Het water verandert, er treedt een zuiverend effect op.
John Wilkes was medeoprichter van de Flow Design Research Group (1975). Het belangrijkste doel: onderzoek naar de processen die ontstaan door het gebruik van de Flowform methode. 

Literatuur en bronnen

Anders bouwen, Hoofdkantoor ING Bank. Met inleg: Andere tuinarchitectuur, De tuinen van het hoofdkantoor van de ING Bank. Internationale Nederlanden Bank N.V. Centrale Staf Communicatie. Interne Communicatie en Publiekaties.
Ton Alberts, Een organisch bouwwerk. Architectuur en spiritualiteit. Uitgever Kosmos.
John Wilkes. Flowforms. The Rhythmic Power of Water. Florisbooks. 2003.