Reuzen paraplu's

Vanaf de oranje kap regent het met straaltjes en druppels in de speelvijver.

Op een grasheuvel ligt een groot rond bassin. Een gebogen lijn deelt de speelvijver in tweeën, oranje en blauw. In het ondiepe water op het oranje deel staan drie reuzenparaplu ’s. Vanaf de oranje kap regent het met straaltjes en druppels in de speelvijver.

Bronnen

Archief Stadsdeel Amsterdam-Noord. brochure: Het nieuwe hart van Stadsdeel Amsterdam-Noord. Tekst Communicatie Amsterdam. Druk: SSP, Amsterdam en Drukgoed Amsterdam.
Rijks Kunst Archief te Den Haag: krantenknipsels en dia’s.