Fontein bij 'Het schip'

Aan vier kanten klatert water in de schaal die  overstroomt in het bassin.

Plaats: plantsoentje bij de Hembrugstraat, tegenover museum Het Schip
Datum: 2011
Bouw woningcomplex Zaanstraat: Christelijke Woonstichting Patrimonium
Opdrachtgever: Woonstichting Rochdale
Datum heropening fontein: 2011

De fontein

In het bassin staan vier leeuwen die een schaal dragen. In de schaal staat een vaas op een versierde sokkel. Het water stroomt aan vier kanten uit de sokkel, klatert in de schaal die overstroomt in het bassin.

Op een bordje aan de sokkel staat de tekst:
Deze fontein is in 2011 opnieuw in werking gesteld door Woonstichting Rochdale en stadsdeel West ter gelegenheid van de renovatie van het wooncomplex Zaanstraat.
Het woningcomplex 'Het Schip' in de Zaanstraat is in 1919 gebouwd.De bouwstijl een mooi voorbeeld van de Amsterdamse School. Grondleggers van die bouwstijl waren Michel de Klerk, Piet Kramer en Jo van der Mey. 

De Klerk bouwde het bakstenen woningblok aan de Zaanstraat, nu museum 'Het Schip' in de stijl van de Amsterdamse School. De Amsterdamse School is een kunst- en architectuurbeweging vol romantiek, fantasie en maatschappelijke idealen die begin 20ste eeuw ontstond.