Hoog opspringende fontein

De fontein sproeit met een kring van hoge waterstralen in het midden en daaromheen een krans van lage waterstralen als poten van een reuzen-insect

Plaats: in de Rotte aan de kant van het Noordplein
Datum: 2015
Ontwerp: gemeente Rotterdam

De Rotte

Omstreeks 1270 begonnen bewoners langs de Rotte met het aanleggen van een dam in de rivier. Daar ontstond Rotterdam. Al gauw werd de stad een handelsplaats en ontstonden de eerste havens.
Aan de andere kant van de Gordelweg, bij de Soetendaalsekade volgt de rivier de origine loop, langs Crooswijk en het Oude Noorden.
Bij het Stokviswater, in het centrum van Rotterdam houdt de Rotte op te bestaan, daar werd de rivier gedempt. De oorspronkelijke monding was bij de Oude Haven.
De Rotte is 18 km lang. Een heel stelsel van gemalen zorgt ervoor dat het water vanuit de omliggende polders naar de Rotte wordt afgevoerd. Bij droogte kan watertekort dreigen, dan wordt water aangevoerd vanuit het Noordkanaal.

Hoge fontein

De twee fonteinen in de Rotte sproeien tussen de Zaagmolenbrug en de Noordbrug. 
Wie over het Noordplein loopt, richting de de rivier, onder de groene bomen, ziet de hoge witte waterstralen al. De fontein lijkt een groot insect dat met veel poten op het water danst.
Bekijk de andere fontein bij de Zaagmolenbrug, de lijn fontein.

Bron

De Rotte. Van wilde venen tot Wereldhaven. Auteur Koos Termorshuizen.
Uitgave Waanders Uitgevers.