Oaseplein

Uit een hoek stroomt water bijna geluidloos van hoek naar hoek in het bassin

Plaats: op het binnenplein, Oaseplein, van het wooncomplex Le Medi, hoofdingang aan de Schippersstraat
Archtecten: Geurst & Schulze Architecten BV i.s.m. Korteknie en Stuhmacher Architecten
Daatum: 2008
Opdrachtgever: ontwikkerlaar ERAContour en woningbouw vereniging Havensteder

Het idee kwam van cultuurondernemer Hassani Idrissi., die ook was betrokken bij de fontein op het Noordplein.
Het idee was om een mediterraan wooncomplex te bouwen ergens in Rotterdam. Een bouwblok als een ommuurde stad met toegangspoorten, geïnspireerd op de architectuur uit de landen rond de MIddenlandse Zee.

De fontein

Wie de monumentale hoofdpoort inloopt en verder onder de groene pergola door, komt op het gemeenschappelijke binnenplein van het wooncomplex. De bloemperken, rijen bomen, fontein en waterlijn zijn geïnspireerd op het Alhambra.
In het midden van het binnengebied ligt de geometrische fontein. Een vierkant bassin waarin vierkanten op elkaar liggen in steeds kleiner formaat. Boven uit de waterpartij stroomt water bijna geluidloos van hoek naar hoek tot in het bassin.

Het binnengebied is semi openbaar, de hekken van de poorten zijn overdag open en 's avonds gesloten.

Bronnen

www.architectuur.nl
Jaarboek 2008-2009