Verborgen waterplaats

Een koperen tuit spuwt een helder waterboogje dat zacht spattend in de ondiepe vijver valt.

In de bocht van de blauwe binnenstraat trekken smalle spleten in de muur de aandacht. Wie door de nauwe openingen gluurt ziet spiegelend water. Achter de muur bij de torentrap ligt een groot en laag bassin. Een koperen tuit spuwt een helder waterboogje, dat zacht spattend in de ondiepe vijver valt. Luie golfjes kabbelen over de stille waterspiegel. 

Literatuur en bronnen

Anders bouwen, Hoofdkantoor ING Bank. Met inleg: Andere tuinarchitectuur, De tuinen van het hoofdkantoor van de ING Bank. Internationale Nederlanden Bank N.V. Centrale Staf Communicatie. Interne Communicatie en Publiekaties.
Ton Alberts, Een organisch bouwwerk. Architectuur en spiritualiteit. Uitgever Kosmos.
John Wilkes. Flowforms. The Rhythmic Power of Water. Florisbooks. 2003.