Waterbol

Boven uit de bol welt water op dat glanzend over de ronde vorm glijdt.

In de vide van de roze toren ligt een gladgepolijst hardstenen bol, grijs en zwart dooraderd. Bovenin de bol welt water op dat glanzend over de bolvorm glijdt en dan murmelend verdwijnt tussen de keien in het ondiepe bassin. Licht valt van heel hoog uit de glazen kap boven in de toren en tovert roze lichtflitsen op de natte bol. 

Literatuur en bronnen

Anders bouwen, Hoofdkantoor ING Bank. Met inleg: Andere tuinarchitectuur, De tuinen van het hoofdkantoor van de ING Bank. Internationale Nederlanden Bank N.V. Centrale Staf Communicatie. Interne Communicatie en Publiekaties.
Ton Alberts, Een organisch bouwwerk. Architectuur en spiritualiteit. Uitgever Kosmos.
John Wilkes. Flowforms. The Rhythmic Power of Water. Florisbooks. 2003.