Duivelskop en tuinvaas

Aan twee kanten komt een stoere kraan uit de mond van een Duivelskop

Plaats: hotel The Grand, Oudezijds Voorburgwal 197.
Duivelskop: 15e eeuw
Tuinvaas: 17e eeuw

Duivelskop

Achter de poort naar de binnenplaats recht voor de hoofdingang van hotel The Grand staat een 15e eeuwse pomp bekroond met een lantaarn. De pompzwengel ontbreekt. Een dikke straal water stroomt zonder ophouden aan twee kanten uit stoere kranen. Elke kraan komt uit de mond van een duivelskop. De heldere straal water kletst tegen de grond alsof daar iemand hard in de handen klapt. De pomp staat in een haag van groen en bloemen. Vier boompjes in houten bakken markeren de plek. Drie vlaggen wapperen hoog aan hun witte stokken. 

Tuinvaas

Dan, het loopt tegen twaalf uur, stijgt de zon boven de daken. Felle lichtplekken vallen tussen het groen. kelners komen naar buiten en klappen de grote gele parasols uit. Ze leggen kussens op de banken, dekken de tafels met roze kleden, wit porselein en tinkelend glas. Op de servetringen blinken twee gouden ankers, het beeldmerk van The Grand. Het gebabbel van de fontein mengt zich met de stemmen van gasten en het getik van bestek op porselein. Kelners lopen af en aan. De tuinvaas schittert feestelijk in in het midden van de besloten hof.

Twee ankers

Hotel The Grand staat in een van de oudste buurten van Amsterdam. De plattegrond van de twee binnenplaatsen aan weerszijde van het hoofdgebouw van het hotel herinneren aan de twee kloosters die hier in de 15e eeuw stonden. Het Ceciliënklooster en het Catharinaklooster. Na de Reformatie werd in 1578 de protestantse godsdienst ingevoerd in Amsterdam. De katholieke nonnen verdwenen uit de kloosters. Het stadsbestuur van Amsterdam had ruimte nodig en verbouwde het Ceciliënklooster tot logement voor ‘Princen en Groote Heeren’. Het klooster werd Princenhof. 

 De Admiraliteit van Amsterdam, het college dat belast was met het bestuur en de rechtspraak van de oorlogsmarine, kreeg een deel van het Catharinaklooster tot haar beschikking. In 1662 liet de Admiraliteit van Amsterdam op het kloosterterrein een gebouw zetten, nu het hoofdgebouw van The Grand. Vanaf de pomp op het binnenplein is de 17e eeuwse gevel van het vroegere Admiraliteitsgebouw goed te zien. De macht en het belang van de Admiraliteit straalt er vanaf. Griekse zuilen in de vorm van Ionische pilasters, lopen over de hele gevel tot aan de daklijst. Daniel Stalpaert heeft het beeldhouwwerk in de geveldriehoek ontworpen. In het midden van de timpaan klemt de Hollandse leeuw twee ankers in zijn klauwen. Het embleem van The Grand (twee gouden ankers die elkaar kruisen) is daaraan ontleend.

Literatuur en bronnen

Richter Roegholt, Amsterdam na 1900, Den Haag 1993.
Hotel The Grand Amsterdam, Richter Roegholt. Uitgever Hotel The Grand, Sofitel Demeure Hotels.